Λίγα λόγια

Για εμάς

Εξυπηρέτηση

Πρακτικές οικονομικές συμβουλές που μπορείτε να βασιστείτε

Εστιάστε το χρόνο και τις προσπάθειές σας στη λειτουργία της επιχείρησής σας και αφήστε τη λογιστική σε μένα

Έτσι θα έχετε το χρόνο και τη διάθεση που χρειάζεται για να αναπτύξετε την επιχείρηση σας και τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες γενικότερα. Απαλλαγείται απο το βάρος της οικονομικής διαχείρισης μια για πάντα.

Λογιστικές υπηρεσίες

Η ακριβής τήρηση βιβλίων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Το 2020 είναι μια χρονιά που είναι στα σκαριά να μετατραπούν τα βιβλία εσόδων-εξόδων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικά και να μεταβιβάζονται τα δεδομένα αυτόματα στο taxis. Έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα που προβληματίζουν τους επαγγελματίες και όσο αφορά τα νέα δεδομένα όσο και για το τι θα γίνει με τα παλιά αρχεία που είναι σε έντυπη μορφή και με την τήρηση βιβλίων. Αυτό όμως, είναι η δική μας δουλειά. Αφήστε το πάνω μας

Τα βιβλία και τα στοιχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται υποχρεωτικά για πέντε (5) χρόνια από τότε που λήγει το αντίστοιχο φορολογικό έτος για το οποίο υπάρχει υποχρέωση υποβολής επιχειρηματικής φορολογικής δήλωσης.

Χωρίς να υπάρχει αρχείο βιβλίων και στοιχείων , είναι ευκολονόητο ότι δεν μπορούν να υποβληθούν οι παραπάνω δηλώσεις. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αρχείο βιβλίων και στοιχείων θα ήταν φρόνιμο να κρατήσουμε για δεκαπέντε (15) χρόνια.

Δωρεάν εκτίμηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία ή για μια εκτίμηση της κατάστασής σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Espa Banner